• Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte

 • Waterveiligheid en natuurontwikkeling slim organiseren?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte

 • Waterveilige en levendige stadskade?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte

 • Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte