• Complexe opgaven vertalen naar proces en plan?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Tegelijkertijd de waterveiligheid en de leefbaarheid van de stad vergroten?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Aanpak stikstof en vergroting biodiversiteit?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Gebiedsontwikkeling in en rondom het Tjeukemeer faciliteren? Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Strategisch advies bij de exploitatie van bedrijventerreinen?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Natuurontwikkeling met opbrengsten uit woningbouw?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.

 • Binnenstedelijke transformatie van werken naar wonen?
  Bureau ruimtewerk ziet de ruimte.