• Draagvlak creëren voor windmolens?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Binnenstedelijke transformatie van werken naar wonen?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Ontwikkelingen slim met elkaar combineren?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Complexe opgaven vertalen naar proces en plan?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • De stad beter beschermen tegen hoog water én mooier maken?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Aanpak stikstof en vergroting biodiversiteit?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Op zoek naar kansen voor duurzame oplossingen?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Veenweidepolders geschikt voor de toekomst?
  Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Het ontwikkelen van een breed gedragen toekomstvisie? Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!

 • Een burgerinitiatief helpen ontwikkelen tot een haalbaar ruimtelijk plan? Bureau Ruimtewerk ziet de ruimte!