Delft - bedrijventerrein Schieoevers
Ontwikkelen van een voorkeursmodel voor herstructurering van de Schieoevers in Delft
Lees verder
Zaanstad - Zaans Medisch Centrum
Naar een toekomstbestendig juridisch-planologisch kader voor het nieuwe multifunctioneel Zaans Medisch Centrum
Lees verder
Meppel - Best Value Procurement Faunapassage A28
Begeleiding Best Value Procurement realisatie Faunapassage A28
Lees verder
Almelo - bedrijventerrein Twente/XL park
Onderzoek naar haalbaarheid en begeleiden planologische traject regionaal bedrijventerrein Twente
Lees verder