Oostzaan -  bedrijfsverplaatsing Meyn
Meyn Oostzaan; bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling van de 'oude' locatie
Lees verder
Overijssel - Plan-MER Omgevingsvisie
Plan-MER Omgevingsvisie Overijssel: in beeld brengen van de milieugevolgen van verschillende alternatieven en varianten
Lees verder
Meppel - Samen over de Reest
Anti-verdrogingsmaatregelen (WB21) en maatregelen om water te bergen (GGOR) in het Reestdal
Lees verder
Hoogeveen - MER bedrijventerrein Buitenvaart II
MER bedrijventerrein Buitenvaart II; afweging milieukundige en leefbaarheidscriteria om te komen tot een voorkeursalternatief
Lees verder