Terug naar projectoverzicht

Voorbereiding verbreden A12

Rijkswaterstaat bereidt de verlenging van de A15 en de verbreding van de A12 tussen Duiven en de Duitse grens voor. De uitvoering hiervan staat gepland voor 2020. Vooruitlopend op deze werkzaamheden moeten diverse grote leidingen worden verlegd voor gastranstransport (Gasunie), afvalwater (Waterschap Rijn en IJssel) en diverse waterleidingen (Vitens). Om de planning van alle voorbereidende werkzaamheden op tijd af te krijgen hebben Waterschap Rijn en IJssel en Vitens bureau Ruimtewerk gevraagd om het omgevingsmanagement en de projectbeheersing te verzorgen. Wij hebben samen met verschillende partijen invulling gegeven aan een logische en slimme werkvolgorde, ervoor gezorgd dat eigenaren worden meegenomen bij de realisatie van de voorbereidende werkzaamheden en onze werkzaamheden afgestemd met Rijkswaterstaat. Mede door onze bijdrage zijn we “in controll” om ervoor te zorgen dat de kabels en leidingen op tijd zijn verlegd en de verbreding van de A12 tussen 2020 en 2023 wordt gerealiseerd.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Erik Mateman.