Terug naar projectoverzicht

Vernieuwing rioolwaterzuivering

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bezig met de vernieuwing van de rioolwaterzuivering (RWZI) Utrecht. De RWZI, gelegen tussen de Brailledreef en het Zandpad in Utrecht, zuivert afvalwater afkomstig uit de gemeente Utrecht ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het afvalwater is afkomstig van huishoudens en bedrijven. Maar ook van regen dat via straatputten in het riool belandt. Het gezuiverde water stroomt in de Vecht.

De RWZI Utrecht is de grootste RWZI binnen het werkgebied van HDSR. Van de installatie, die per dag circa 75 miljoen liter afvalwater zuivert, zijn veel onderdelen aan het einde van hun levensduur en daarmee aan vervanging toe. Daarnaast zijn er nu strengere eisen gesteld aan het gezuiverde water, dat op de Vecht wordt geloosd. Na jarenlange gesprekken is uiteindelijk het besluit genomen, dat de RWZI op deze locatie blijft en niet buiten de stad wordt geplaatst. Dat betekent automatisch dat er voldoende ruimte, ook milieugebruiksruimte, zal moeten blijven, om de RWZI, die van groot belang is voor de stad Utrecht, te laten functioneren. Onderdeel van de vernieuwing van de RWZI is de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw (‘Poortgebouw’). Deze wordt dicht bij de Brailledreef geplaatst, om zo een goede uitstraling van de RWZI naar de omgeving en een goede toegang tot de RWZI, te kunnen realiseren. De nieuwbouw is naar verwachting eind 2018 voltooid, waarna de oude installatie zal worden gesloopt.

Wij hebben voor HDSR het milieueffectrapport (MER) opgesteld, welke noodzakelijk was voor de vergunning van de nieuwe installatie. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft het MER positief getoetst en de provincie heeft daarop de vergunning verleend. Ook hebben we ondersteuning verleend bij de noodzakelijke (vergunning)procedures voor het nieuwe bedrijfsgebouw en bij onderhandelingen met de gemeente om ook voor de toekomst voldoende ruimte voor de RWZI beschikbaar te houden. Daarnaast adviseren wij HDSR over de strategie bij het tijdelijk invullen van het na sloop vrijkomende gedeelte van het terrein.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Erik Mateman.