Terug naar projectoverzicht

Verkenning locaties voor windturbines

Duurzame energie wordt steeds belangrijker gevonden. In dit kader heeft het Waterschap Rijn en IJssel als doelstelling om 100% energieneutraal te worden. Deze doelstelling kunnen zij behalen door 4-5 windturbines te ontwikkelen. Wij hebben het project begeleid waarin vier locaties zijn verkend waar mogelijkheden worden gezien om windmolens te plaatsen. Samen met een team van medewerkers van het waterschap is een open planvormingsproces doorlopen.

Wij hebben gezorgd dat voor een duidelijke planning waarbij zorg werd gedragen dat tussentijdse deadlines gehaald werden. Wij zijn op tijd in gesprek gegaan met de omgeving. Dit deden wij door het organiseren van informatieavonden, thema avonden en individuele gesprekken. Op maatschappelijke en financieel gebied zijn verschillende mogelijkheden voor participatie onderzocht. De verkenning heeft geleid tot een keuze voor twee van de vier locaties om door te gaan met ontwikkeling van windturbines.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.