Terug naar projectoverzicht

Verkenning locaties voor windturbines

Onze fossiele brandstoffen raken uitgeput, daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. In dit kader heeft Waterschap Rijn en IJssel als doelstelling om 100% energieneutraal te worden. Met het realiseren van 4 of 5 windturbines kunnen zij deze doelstelling behalen.

Bureau Ruimtewerk heeft het project begeleid. Vier locaties zijn verkend waar mogelijk windmolens geplaatst kunnen worden. Samen met een team van medewerkers van het waterschap is een open planvormingsproces doorlopen.
Wij stelden een duidelijke planning op en zorgden ervoor dat deadlines gehaald werden. We zijn op tijd in gesprek gegaan met de omgeving. Dit deden wij door het organiseren van informatieavonden, thema avonden en individuele gesprekken. Op maatschappelijk en financieel gebied onderzochten we verschillende mogelijkheden voor participatie. De verkenning heeft geleid tot een keuze voor twee van de vier locaties voor windturbines.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.

Deel dit artikel