Terug naar projectoverzicht

Samen voor de Reest

Het veranderende klimaat zorgt er onder andere voor, dat vaker extreme neerslag plaats vindt met als gevolg wateroverlast. Dit wateroverlast in Meppel was samen met het tegengaan van de verdroging van het Reestdal, voor het Waterschap Reest en Wieden reden om de waterhuishouding te verbeteren. Samen met de provincie Overijssel, provincie Drenthe, de aanliggende vijf gemeenten, particulieren, landbouwbedrijven, Landschap Overijssel en Landschap Drenthe zijn zij dit project gestart. Samen met een team van het waterschap zijn de effecten in beeld gebracht.

Wij hebben het proces uitgelijnd om te komen tot een gedragen plan en realisatie van de maatregelen. Door intensief overleg met de bewoners en gebruikers en het zoeken naar maatwerk oplossingen is dit gelukt. Daarbij hebben wij eerst gezocht naar maatwerkoplossing door compensatie of mitigatie. Wanneer dit onvoldoende resultaat gaf is een vernattingsschade bepaald. Specifiek voor dit project is een vernattingsschaderegeling uitgewerkt. Het is gelukt om op die wijze met alle belanghebbenden overeenstemming te bereiken. Deze aanpak heeft geleidt tot een aanzienlijke kostenbesparing voor het onderdeel grondverwerving. Door het voeren van een goed omgevingsproces is het plan binnen de gestelde termijn vastgesteld en gerealiseerd.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.