Terug naar projectoverzicht

Regionale Energie Strategie (RES)

De Regio Amersfoort zet stappen om een duurzame regio te worden. De Regio werkt hierin samen met natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties aan de Regionale Energie Strategie (RES). Samen zoeken zij naar locaties voor het opwekken van schone energie en warmte.  

Bureau Ruimtewerk helpt de Regio Amersfoort bij het concreet maken van de plannen. Samen met het waterschap, 8 gemeenten en de Provincie Utrecht is de startnotitie RES opgesteld. Hierin zijn de ambities voor het verminderen van de CO2-uitstoot  en het opwekken van schone energie vastgelegd. Momenteel is het Regiobureau bezig om de vertaalslag te maken van de ambities naar concrete oplossingen. Erik Mateman helpt de Regio hierbij als projectleider.

Erik Mateman: ‘iedereen ondervindt momenteel de effecten van de klimaatverandering aan den lijve, daarom is het cruciaal dat we deze stappen zetten.’ Erik heeft samen met de Regio gezorgd dat de Regionale Energie Strategie RES 1.0 vastgesteld is door alle colleges, en hiermee de basis gelegd voor de concretisering van de plannen. Dankzij zijn bestuurlijke ervaring en intrinsieke motivatie weet hij de nieuwe bestuurders mee te nemen in de vervolgstappen die nodig zijn om de plannen te realiseren.

Deel dit artikel