Terug naar projectoverzicht

Realisatie sluizen Diffelen en Junne

De twee laatste sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg zijn aangelegd. Nu is de Vecht bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens. In opdracht van waterschap Vechtstromen verzorgde aannemingscombinatie Bouwhuis-Dubbink de realisatie. Beide sluizen zijn opgeleverd voor de start van het vaarseizoen in 2019. De diepgang van de sluizen (en de Vecht) is een halve meter, waardoor de rivier uitermate geschikt is voor kleine vaartuigen zoals sloepen, platbodems en kano’s.

Nikki Bos verzorgde in dit project het omgevingsmanagement voor de aannemers Bouwhuis en Dubbink in de realisatiefase. Voorafgaand aan de bouw hebben gesprekken met omwonenden en belanghebbenden plaatsgevonden. Tijdens de realisatie van de sluizen op de genoemde locaties is Nikki verantwoordelijk voor het inloopspreekuur op de bouwplaats. Ook onderhield zij sociale media en verzorgde de maandelijkse nieuwsbrieven. Daarnaast was ze tijdens de uitvoering het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de omgeving.