Terug naar projectoverzicht

Realisatie sluizen Diffelen en Junne

Met de aanleg van de twee laatste sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg is de Vecht straks bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens. In opdracht van waterschap Vechtstromen verzorgt aannemingscombinatie Bouwhuis-Dubbink de realisatie. De realisatie van de sluis bij Diffelen is gestart medio september 2017 en bij Junne medio december 2017. De oplevering van de sluizen vindt plaats voor de start van het vaarseizoen in 2019. De diepgang van de sluizen (en de Vecht) is een halve meter, waardoor de rivier uitermate geschikt is voor kleine vaartuigen zoals sloepen, platbodems en kano’s.

Nikki Bos verzorgt het omgevingsmanagement voor de aannemers Bouwhuis en Dubbink. Voorafgaand aan de bouw hebben gesprekken met omwonenden en belanghebbenden plaats gevonden. Tijdens de realisatie van de sluizen op de genoemde locaties is Nikki verantwoordelijk voor het inloopspreekuur op de bouwplaats. Ook onderhoudt zij sociale media en verzorgt de maandelijkse nieuwsbrieven. Daarnaast blijft ze tijdens de uitvoering het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de omgeving.