Terug naar projectoverzicht

Opstellen Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit

Onze fossiele brandstoffen raken uitgeput, daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier energie op te wekken. In dit kader heeft Waterschap Rijn en IJssel als doelstelling om 100% energieneutraal te worden. Het waterschap wil dit bereiken met duurzame energieopwekking op haar eigen terreinen.

Om te onderzoeken hoe het waterschap dit het beste kan bereiken, is een bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Hierbij is gekeken naar onder andere wind, zon, water, biogas, warmtewinning uit riool- en oppervlaktewater en geothermie. De resultaten zijn gebruikt voor een verdere verkenning naar windenergie en zonne-energie. In deze onderzoeken zijn de mogelijkheden voor daadwerkelijke realisatie onderzocht samen met medewerkers van het waterschap.

De resultaten zijn verwerkt in ‘Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit’. Deze is samen met een bestuurlijk advies voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Bureau Ruimtewerk heeft de coördinatie van deze studie verzorgd. Wij maakten een heldere planning en zorgden ervoor dat deadlines gehaald werden. tussentijdse deadlines. We hebben de verschillende onderzoeken aangestuurd en begeleid en de resultaten verwerkt in een bestuurlijk advies aan het waterschap. De heeft geleid tot een vastgestelde uitvoeringsstrategie om te komen tot energieneutraliteit in 2025.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.

Deel dit artikel