Terug naar projectoverzicht

Herstructurering Tuinbouw

Glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Om ‘wildgroei’ van kassen in de Bommelerwaard te voorkomen heeft de provincie Gelderland de ambitie om de glastuinbouw en paddenstoelenteelt te herstructureren. Middels een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en het Waterschap Rivierenland wordt dit gerealiseerd. Naast een toekomstperspectief voor de tuinbouwsector is het doel om de leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit te verbeteren.

Bureau Ruimtewerk heeft de provincie ondersteund bij het tot stand brengen van het PIP en bij het opstellen en sluiten van een Uitvoeringsconvenant. Dit als afsprakenkader voor de gezamenlijke overheden om investeringen te doen in het gebied. Verder hebben wij een bijdrage geleverd aan de publieke bijeenkomsten in de deelgebieden voor tuinders en burgers en hebben wij voorstellen hebben gedaan voor de verdere professionalisering van de aansturing van het herstructureringsproces. Voor het projectbureau PHTB voeren wij het omgevingsmanagement uit voor een aantal zeer grootschalige nieuwe vestigingen van kassenbedrijven.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Erik Mateman.