Terug naar projectoverzicht

Gebiedsontwikkeling Hegewarren/Vaarweg Drachten

In Friesland is onderzoek gedaan naar een nieuwe inrichting van de Hegewarren. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland zijn gezamenlijk opdrachtgever van deze gebiedsontwikkeling. Het onderzoek is samen met de omgeving vormgegeven, in een co-creatieproces. Naast het herstellen van natuur en ecologische waarden, zijn er ook kansen met betrekking tot opwaardering van de vaarweg van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal.

Namens bureau Ruimtewerk is Erik Mateman betrokken geweest bij dit project. Voor de provincie werkte hij onder meer aan de verkenning en het daarbij komende plan van aanpak. Hij leverde een bijdrage aan het project- en omgevingsmanagement en schreef stukken voor de besluitvorming van het project.

Doel is om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen, met enerzijds verbetering voor het goederenvervoer op de vaarwegen en anderzijds verbetering voor bewoners, recreatie en natuur in de Hegewarren. Het gebiedsproces heeft geleid tot twee voorkeursalternatieven, die in het najaar van 2021 overhandigd zijn aan de besturen van de betreffende overheden. In februari 2022 is gekozen voor de waterrijke variant.

 

 

Deel dit artikel