Terug naar projectoverzicht

Gebiedsontwikkeling Hegewarren/Vaarweg Drachten

De provincie Friesland doet onderzoek naar gebiedsontwikkeling in de Hegewarren, dit wordt gedaan in combinatie met de mogelijkheid om de vaarweg van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal op te waarderen.

Namens bureau Ruimtewerk is Erik Mateman betrokken bij dit project. Voor de provincie werkt hij onder meer aan de verkenning en het daarbij komende plan van aanpak. Hij levert een bijdrage aan het project- en omgevingsmanagement en schrijft stukken voor de besluitvorming van het project.

Dit alles om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen, met enerzijds verbetering voor het goederenvervoer op de vaarwegen en anderzijds verbetering voor bewoners, recreatie en natuur in de Hegewarren.