Terug naar projectoverzicht

Dijkverbetering Rijnkade

De Rijnkade in Arnhem is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkelijkheid en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. Deze ambities worden waar mogelijk samen aangepakt met het verbeteren van de waterkering in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma. Bureau Ruimtewerk heeft in de voorverkenningsfase het omgevingsmanagement gedaan. In deze fase zijn naast de risico’s ook de meekoppelkansen in beeld gebracht. Eén van de meekoppelkansen is het herstellen van de Jansbeek en deze weer zichtbaar maken in de stad. De uitmonding van de Jansbeek in de Rijn zorgt voor een noodzakelijke aanpassing van de waterkering bij de Rijnkade. Ook zijn er mogelijkheden voor meer groen in de stad en het vergroten van de beleving van de Rijnkade.

In het vervolg hierop verzorgt Bureau Ruimtewerk het projectmanagement voor de verkenningsfase om te komen tot de keuze voor een voorkeursalternatief. Wij zijn sterk in het meenemen van de diverse stakeholders en omgevingspartijen. Wij zorgen voor een gedegen en soepel project- en omgevingsmanagement door een goede communicatie naar alle partijen en hen ook daadwerkelijk te horen. Samen met de opdrachtgever zorgen wij dat het projectresultaat binnen de gestelde tijd, geld en gewenste kwaliteit geleverd wordt.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.