Terug naar projectoverzicht

Dijkverbetering Rijnkade

De Rijnkade in Arnhem is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en aantrekkelijker te maken. Deze ambities worden samen aangepakt met het verbeteren van de waterkering in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma.

Bureau Ruimtewerk heeft in de voorverkenningsfase het omgevingsmanagement verzorgd. In deze fase zijn naast de risico’s ook de meekoppelkansen in beeld gebracht. Eén van de meekoppelkansen is het herstellen en zichtbaar maken van de Jansbeek. Voor de uitmonding van de Jansbeek in de Rijn moet de waterkering bij de Rijnkade worden aangepast. Ook zijn er mogelijkheden voor meer groen in de stad en het vergroten van de beleving van de Rijnkade.

In het vervolg hierop verzorgt bureau Ruimtewerk het projectmanagement voor de verkenningsfase om te komen tot de keuze voor een voorkeursalternatief. Wij zijn sterk in het meenemen van de diverse stakeholders en omgevingspartijen. We zorgen voor een gedegen en soepel project- en omgevingsmanagement door goede communicatie naar alle partijen. Samen met de opdrachtgever zorgen wij dat het projectresultaat binnen de gestelde tijd, geld en gewenste kwaliteit geleverd wordt.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Dinant Hommes.

Deel dit artikel