Terug naar projectoverzicht

Blauwe knooppunt vispassage

Vissen konden tot voor kort niet van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel komen, vanwege het enorme hoogteverschil en de stuw bij Doesburg. Daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel een vispassage gerealiseerd bij de monding van de Oude in de Gelderse IJssel. Dit project is uitgevoerd onder het programma KRW. Nu kunnen de vissen over de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen. Het hoogteverschil dat overbrugd moest worden is ruim 5 meter, één van de hoogste in Nederland. Dat vroeg om een innovatief ontwerp.

Vanuit bureau Ruimtewerk was Erik Mateman betrokken in de rol van Omgevingsmanager en Neeltje van den Hoogen als projectondersteuner. Zij legden contact met de omgeving en de diverse betrokken partijen. Hiermee droegen ze bij aan een vloeiend verloop van de realisatie van het project.