Terug naar projectoverzicht

Bedrijventerrein Bombraak

In de kern van Oostzaan was het bedrijf Meyn zodanig gegroeid, dat er geen ruimte meer was voor uitbreiding. Verplaatsing was de oplossing. Naast het feit dat het bedrijf weer ruimte kreeg om te groeien, kreeg de gemeente Oostzaan meer ruimte voor nieuwe woningbouw.  Om dit voor elkaar te krijgen is jarenlang gezocht naar een oplossing voor verplaatsing. Er diende bij voorkeur een nieuwe locatie te worden gevonden in Oostzaan. Deze werd uiteindelijk gevonden langs het Coentunneltracé (A10/A8). Hier heeft de gemeente Oostzaan een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Dit terrein is goed bereikbaar en heet Bombraak. De gemeente heeft dit gerealiseerd met financiële steun van de provincie.

In de jaren 2008 t/m 2010 is het terrein opgehoogd en bouwrijp gemaakt en zijn de bestemmingsplannen voor fase 1 en 2 onherroepelijk geworden. Het bedrijf Meyn is sinds 2012 op Bombraak gevestigd, evenals de bedrijven Vels Transport en Almetaal. In 2016 is het Van der Valk hotel geopend. Eind 2017 zijn alle kavels verkocht en is het bedrijventerrein volledig bezet.

Bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte zijn vanaf het begin van het proces betrokken geweest bij de verplaatsing van Meyn, de ontwikkeling van Bombraak en de ontwikkeling van de woningbouw op de oude locatie van Meyn (woonbuurt Klein Twiske). Wij verzorgden voor de gemeente Oostzaan de strategische en financiële ondersteuning bij onderhandelingen. Daarnaast zorgden wij voor het projectmanagement van de ontwikkelingen. Wij begeleiden bestemmingsplanprocedures en het bouwrijp maken, alsmede de verkoop van de bedrijfskavels. De voor de gemeente Oostzaan positieve grondexploitatie van Bombraak wordt eind 2017 afgesloten.

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag contact met ons? Neem dan contact op met Jaap de Zeeuw.