Terug naar nieuwsoverzicht

Waterrijke toekomst voor Hegewarren

Deze week hebben de bestuurders van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland een besluit genomen over de toekomst van de Hegewarren. De voorkeur is uitgesproken voor de variant Open en Natuurlijk. Met deze variant kunnen de meeste maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd worden. Niet alleen worden de huidige problemen aangepakt (o.a. bodemdaling en verdroging), maar ook de uitdagingen van de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatdoelen en recreatie.

Erik Mateman van bureau Ruimtewerk is namens de gemeente Smallingerland nauw betrokken geweest bij de gebiedsontwikkeling Hegewarren. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het project- en omgevingsmanagement. In de vorm van co-creatie is met inwoners en belangorganisaties gezocht naar invulling van het gebied.

Meer lezen over Gebiedsontwikkeling Hegewarren

Bekijk de video van het co-creatieproces

Waterrijke variant Hegewarren

Deel dit artikel
Nieuwsbrief

Section

U meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Bureau Ruimtewerk is gespecialiseerd in project- en omgevingsmanagement voor overheden en particulieren. Bureau Rekenruimte is gespecialiseerd in gebiedseconomie.

U geeft hierbij toestemming dat u op dit e-mailadres ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich wenst af te melden dan is dit ten allen tijden mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

Bezig met versturen