Terug naar nieuwsoverzicht

Voorbereiding Via A15 is afgerond

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt om de klus efficiënt en met zo min mogelijk overlast te klaren. Als bureau zijn we er trots op dat we hieraan hebben meegewerkt. We hebben de partijen ondersteund bij de vergunningverlening waaronder het opstellen van een milieu effectrapportage en meegedacht hoe de leidingbeheerders samen de markt konden benaderen. Dit om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wij geven nu het stokje over aan de combinatie Gelregroen om de snelweg te realiseren. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit artikel
Nieuwsbrief

Section

U meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Bureau Ruimtewerk is gespecialiseerd in project- en omgevingsmanagement voor overheden en particulieren. Bureau Rekenruimte is gespecialiseerd in gebiedseconomie.

U geeft hierbij toestemming dat u op dit e-mailadres ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich wenst af te melden dan is dit ten allen tijden mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

Bezig met versturen