Terug naar nieuwsoverzicht

Thematijd 17 maart 2022

Om de 6 weken organiseren wij met alle medewerkers van het bureau Thematijd. Tijdens dit moment vertelt een medewerker iets over een project waar hij of zij mee bezig is. Afgelopen donderdag 17 maart was het de beurt aan Dinant Hommes (partner, projectleider).

We werden uitgenodigd om op locatie te komen in de buurt van Hasselt. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaf een rondleiding om en in gemaal Streukelerzijl, dat langs de Gennerdijk bij Streukel ligt. Het is een mooi, oud gemaal uit 1925 dat nog gedeeltelijk aangedreven wordt door dieselmotoren. Meestal worden de elektromotoren gebruikt. Bij grote watertoevoer schakelt het waterschap de pompen met dieselmotoren in. Dan moet er dag en nacht iemand aanwezig zijn, de besturing ervan verloopt namelijk nog handmatig. Omdat de dieselmotoren nog steeds werkzaam zijn, is het gemaal een belangrijk onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed. Gemaal Streukelerzijl is een gemeentelijk monument.

Op dit moment werkt het waterschap aan een verkenning voor de renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Streukelerzijl en het naast gelegen gemaal Galgenrak. Naar verwachting neemt het bestuur van het waterschap hierover in 2023 een besluit.

Daarna bezochten we de Steenwetering, waar Dinant als omgevingsmanager en Eline als omgevingsadviseur werken aan een nieuwe inrichting van deze wetering. Ook dit is een project van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Doel is om het watersysteem beter te regelen, zodat pieken (veel waterafvoer of juist droogte) beter opgevangen kunnen worden. Dinant en Eline werken in het project samen met de omgeving om duurzame landbouw en natuur rondom de Steenwetering mogelijk te maken. Het creëren van natuurvriendelijke oevers is een van de maatregelen om de natuurwaarden te vergroten.

Het was een leerzame en gezellige middag, die we in stijl afsloten met een etentje in de Lichtmis, waar we prachtig uitzicht hadden op onder andere de Dedemsvaart en de Steenwetering.

Bekijk de video over Steenwetering Hasselt

Deel dit artikel
Nieuwsbrief

Section

U meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Bureau Ruimtewerk is gespecialiseerd in project- en omgevingsmanagement voor overheden en particulieren. Bureau Rekenruimte is gespecialiseerd in gebiedseconomie.

U geeft hierbij toestemming dat u op dit e-mailadres ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich wenst af te melden dan is dit ten allen tijden mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

Bezig met versturen