Terug naar nieuwsoverzicht

Integrale verkenning opgaven Overijssels Kanaal

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in de vergadering van 16 februari 2021 besloten tot een integrale verkenning van opgaven voor het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte. Dit betekent dat in het vervolg niet alleen onderzoek zal plaatsvinden naar het realiseren van de chemische en ecologische doelen van de Kader Richtlijn Water voor het Overijssels Kanaal, maar onder andere ook de baggeropgave, de slechte beschoeiingen, uitbreidingsmogelijkheden van de wateraanvoer en de aanpak van overige keringen. Mooi resultaat van een voorverkenning welke is geleid door onze collega Jan Ponsioen van bureau Ruimtewerk die nu al geruime tijd is ingehuurd door het waterschap.

Deel dit artikel
Nieuwsbrief

Section

U meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Bureau Ruimtewerk is gespecialiseerd in project- en omgevingsmanagement voor overheden en particulieren. Bureau Rekenruimte is gespecialiseerd in gebiedseconomie.

U geeft hierbij toestemming dat u op dit e-mailadres ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich wenst af te melden dan is dit ten allen tijden mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

Bezig met versturen