Terug naar nieuwsoverzicht

Co-creatie veenweidepolder Hegewarren

Ruim een half jaar heeft een groep inwoners en betrokkenen uit en rondom de Hegewarren gewerkt aan mogelijke varianten voor de toekomst van deze polder in het veenweidegebied. In dit gebied zakt de bodem, waardoor het waterbeheer complexer wordt en er door het dalende veen veel CO2 vrijkomt. Door lagere grondwaterstanden verdrogen omliggende natuurgebieden. Bovendien ligt het gebied pal tegen het stikstofgevoelige natuurgebied De Alde Feanen aan.  Het dagelijks-bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân, gedeputeerde Douwe Hoogland van de provincie Fryslân en wethouder Robin Hartog Heys van de Lier van de gemeente Smallingerland vroegen inwoners en andere betrokkenen om oplossingen te bedenken voor de problemen in het gebied.  Door het gebied zijn vier inrichtingsvarianten uitgewerkt en de concept-resultaten worden vanaf vandaag voorgelegd aan de streek en politiek om hun reactie te geven. Erik Mateman van Bureau Ruimtewerk heeft namens de gemeente Smallingerland het co-creatie proces ondersteund. De varianten zijn – met uitleg – te bekijken op www.toekomsthegewarren.frl.

Deel dit artikel
Nieuwsbrief

Section

U meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. Bureau Ruimtewerk is gespecialiseerd in project- en omgevingsmanagement voor overheden en particulieren. Bureau Rekenruimte is gespecialiseerd in gebiedseconomie.

U geeft hierbij toestemming dat u op dit e-mailadres ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich wenst af te melden dan is dit ten allen tijden mogelijk via de link in de nieuwsbrief.

Bezig met versturen