Artikelen door Deborah

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Medewerkers van bureau Ruimtewerk dragen bij aan diverse projecten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een van die projecten is het onlangs vastgestelde peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de […]

Creatieve oplossingen: Mural

In het kader van de Toekomstvisie van gemeente de Wolden zijn de afgelopen weken verschillende brainstormsessies gehouden met circa 60 stakeholders over de toekomst van de gemeente De Wolden. In de verschillende sessies hebben we gesproken over onder meer de volgende thema’s: de agrariër en zijn omgeving, aanpassen aan het klimaat en prettig wonen in […]

Jong geleerd, oud gedaan – Excursies De Hoven

Vorige week hebben wij samen met aannemer Bouwhuis excursies voor basisschoolleerlingen (groep 3, 4 en 5) georganiseerd bij De Hoven in Leek. Het project bevindt zich vlakbij de school. Tijdens een leuke ochtend hebben de kinderen veel geleerd over wat er allemaal moet gebeuren voordat het bouwen van nieuwe huizen kan beginnen. Wij merkten dat […]

Omgevingsmanagement Rheezermaten

Het gaat goed met de werkzaamheden aan de Vecht bij Hardenberg. Van boven is duidelijk te zien dat de Vecht een andere, meer natuurlijke loop krijgt. Dit komt onder andere ten goede aan de flora en fauna in het gebied. Wij zijn blij dat we aan dit project mogen bijdragen. Meer foto’s en filmbeelden zijn […]

Rheezermaten

Voor het project Rheezermaten verzorgen wij het omgevingsmanagement voor het herinrichten van het gebied Rheezermaten. Zo hebben wij een flyer gemaakt voor de nabijgelegen campings om zo de bezoekers te kunnen informeren over de werkzaamheden en het project. Op deze manier kunnen de campings hun gasten goed informeren over het project en wint het project […]

Voorbereiding Via A15 is afgerond

Om de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 mogelijk te maken, moet een aantal grote en zware transportkabels en -leidingen worden verlegd. Liander, Gasunie, Vitens en Waterschap Rijn IJssel hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt om de klus efficiënt en met zo min mogelijk overlast te […]

Landgoedontwikkeling Noordmanshoek Wijhe

Bureau Ruimtewerk heeft van Stichting De Noordmanshoek opdracht gekregen om de ontwikkeling van landgoed Noordmanshoek verder te brengen. Sinds een paar jaar werkt deze Stichting in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel aan de realisatie van een landgoed van circa 25 hectare aan de noordkant van Wijhe. Het landgoed moet de invulling krijgen van een […]

Project Nieuwe Wetering Bovenloop

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt plannen om de watergang “Nieuwe Wetering” in de gemeente Raalte opnieuw in te richten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project en hoort graag jullie ideeën of verbeteringen. Klik hier voor meer informatie.  

Start volgende Fase Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Dit project past binnen de gemeentelijke ambitie om op termijn energieneutraal te worden. Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een zonnepark technisch en financieel haalbaar is, mits de gemeente initiatiefnemer is. De gemeente wil omwonenden al vroeg betrekken bij dit soort initiatieven […]

Thuiswerken

Na een maandje thuiswerken hebben wij onze draai een beetje gevonden. Het overleggen gaat via skype of teams en het gezamenlijke koffiemomentje op de maandagochtend heeft een digitale vorm gekregen. Onze opdrachtgevers hebben ook inmiddels de weg gevonden in deze nieuwe manier van samenwerken en afstemmen met onze adviseurs van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte. […]

Bureau Ruimtewerk en Rosegaar omgevingsmanagement presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijk periode van 2018 tot 2022 en wil deze visie in samenspraak met zijn inwoners tot stand laten komen. Ook heeft de […]

Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe

Vanaf eind 2019 werkt bureau Ruimtewerk aan het Regionaal Adaptatie Plan om de regio Vallei en Veluwe klimaatrobuust te maken. Dit plan maken wij onder meer met 28 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe. Erik en Pieter verzorgen namens bureau Ruimtewerk samen met Jan Beldman (Buiten Organisatieadvies) de projectleiding. […]

Project Rheezermaten Hardenberg

De komende 2 jaar mogen we het omgevingswerk voor het project Rheezermaten te Hardenberg verzorgen. De combinatie Bouwhuis en NONAK gaan het werk uitvoeren in opdracht van waterschap Vechtstromen. Een prachtig project waardoor de Vecht nog mooier wordt!

Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland

“Wijhe bouwt eerste energietuin van Nederland”. Met die woorden opent de Stentor een nieuwsartikel van 27 januari jl.. Stichting de Noordmanshoek hoopt over een paar jaar van een braakliggende akker in Wijhe een mooie groene omgeving te hebben gemaakt, waar een mix van functies te vinden is. Er wordt gewoond op een havezate, gerecreëerd in […]

Inloopbijeenkomst Sinnegreide (zonneweide) te Drachten

Afgelopen maandag 27 januari jl. is er een inloopbijeenkomst gehouden voor het project Sinnegreide in Drachten. Deze bijeenkomst is georganiseerd, vanwege een onlangs afgerond onderzoek door Roenom naar de technische en financiële haalbaarheid van een zonnepark in de oksel van de afslag A7 Drachten-Centrum. Onze collega Michiel de Koning is namens de gemeente de projectmanager […]

Werkzaamheden herinrichting natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen

Onlangs is begonnen met werkzaamheden voor de herinrichting van het natuur- en landschapsreservaat Aaltense Goor en Zwarte Veen. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterbergingscapaciteit van het gebied, de verbetering van de landbouwstructuur en de ontwikkeling van natuur. De voorbereiding voor de herinrichting van het gebied heeft behoorlijk veel voeten in aarde […]

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 zal eind januari 2020 starten. Onze collega Dinant Hommes is de omgevingsmanager van dit project. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Op dinsdag 21 januari a.s. is er een inloopbijeenkomst gepland. Lees hier het hele artikel over de Marswetering Fase 2.

Regionaal Adaptatie Plan – Regio Vallei en Veluwe

Afgelopen vrijdag (6 december jl.) heeft Erik Mateman de planning van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) gepresenteerd op de klimaattop van de regio Vallei en Veluwe. Erik is projectleider van het RAP. Het uiteindelijke doel is om op de volgende regionale klimaattop (4 december 2020) het RAP te laten ondertekenen door de bestuurders in de […]

Vaarwegenvisie

Onze collega Erik Mateman heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag of een nieuwe inrichting voor de polder Hegewarren kansrijk is. Ook is onderzocht of het zinvol is om de gebiedsontwikkeling te koppelen met een nieuwe vaarweg naar Drachten. Afgelopen woensdag heeft Provinciale Staten van de provincie Fryslân ingestemd met een vervolgonderzoek. We zijn […]

Ruimtewerkgroepdag in Paasloo

Op maandag 11 november jl. vond de halfjaarlijkse Ruimtewerkgroepdag plaats. Op deze dag komen de collega’s van bureau Ruimtewerk en bureau Rekenruimte samen om van elkaar te horen waar men zich mee bezig houdt, om van elkaar te leren en natuurlijk om teambuildingsactiviteiten te verrichten. Traditioneel wordt de Ruimtewerkgroepdag georganiseerd op een locatie in de […]

Op bezoek bij Bouwhuis Aannemingsmaatschappij B.V.

Eind september en begin oktober organiseert bureau Ruimtewerk een zestal excursies voor basisschoolleerlingen. Groep 6, 7 en 8 van de Brede School in Leek bezoeken de bouwplaats van Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” B.V., gelegen nabij de school. Collega Marlous Rosegaar leidt de leerlingen rond samen met de medewerkers van Bouwhuis en de gemeente Westerkwartier. Op deze […]

Werkbezoek Frank Wissink (Heemraadslid) en Rosemarie Amptink (directielid)

Vorige week donderdag hebben Frank Wissink en Rosemarie Amptink een werkbezoek gebracht aan het project: “verleggen leidingen i.v.m. verlenging A15 en verbreding A12”. Tijdens dit werkbezoek heeft Erik Mateman van ons bureau een toelichting gegeven op het omgevingsmanagement en hoe binnen het project is omgegaan met de vele bezwaren van omwonenden als gevolg van de […]

Nieuwe collega

We hebben een nieuwe collega erbij. Vorige week is Pieter Verhoeven bij ons begonnen als projectadviseur. Welkom Pieter! We wensen jou veel werkplezier.

Afscheid van onze collega Nikki Bos

Na ruim 3 jaar gewerkt te hebben bij bureau Ruimtewerk, heeft Nikki vorige week van ons afscheid genomen. Nikki heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat aan de slag als omgevingsmanager (divisie Water & Milieu) bij Arcadis. Nikki, we wensen jou veel plezier met je nieuwe baan!

Nieuwe collega!

Vorige week is onze nieuwe collega Michiel de Koning bij bureau Ruimtewerk begonnen als projectleider. Welkom Michiel, we wensen je veel werkplezier!